Daniela Šenarová: K řešení sporů přistupuji jinak – z holistického pohledu

Na srpnovém Mastermind obědě v Jurispace jsme se seznámili s Mgr. Danielou Šenarovou, advokátkou a zapsanou mediátorkou z Prahy, která nás zaujala tím, že svoji odbornou právní a mediační praxi rozšířila o další, dosud ne příliš rozšířenou, specializaci – holistiku. Slovo dalo slovo a udělali jsme s ní tento rozhovor.

Jak jste se dostala k propojení advokacie+mediace+holistiky, co Vás k tomu vedlo? 

Tak na tuto otázku můžete najít odpovědi na mých webových stránkách www.senarova-daniela.cz v sekci info k mojí činnosti. Ale v kostce mohu odpovědět, že mne k tomu dovedl život sám. V roce 2002 jsem začínala jako advokátka a kolem roku 2009 jsem svoji advokátní praxi zúžila čistě na smírné mimosoudní řešení sporů, problémů a jejich prevenci a současně si rozšířila svoji specializaci i na mediaci. Několik let jsem se věnovala tomu, abych dospěla v tomto novém oboru na profesionální úroveň, na které jsem působila v advokacii. V době, kdy ještě mediace v Čechách fakticky neexistovala, jsem prošla výcvikem mediátora na Slovensku, poté jsem prošla akreditací u České advokátní komory a nakonec jsem se v roce 2013 stala zapsaným mediátorem.

Tímto se však můj odborný vývoj v oblasti řešení sporů nezastavil, resp. se dál posouval díky poznání, že ani právní, ani mediační aprobace se nezabývá řešením skutečné duchovní podstaty problému (kterou je nerovnováha v komplexním systému vědomí), ani jeho hlubší příčinou, která jeho vznik způsobila. K holistice mne dovedl asi můj vrozený dar rozšířeného vnímání a poznání, jak funguje celý komplexní systém vědomí, na které úrovni vědomí se co děje, kde, jak a proč vznikají problémy a také, jak se tyto problémy dají efektivně vyřešit.

Jste advokátkou, zapsanou mediátorkou a holistikem. Můžete nám přiblížit co konkrétně v rámci své odborné praxe děláte?

Ve své praxi se věnuji celostnímu řešení sporů, problémů a jiných dis harmonických situací a prevenci jejich vzniku z holistického pohledu. Při své činnosti využívám svých komplexních odborných znalostí a své dovednosti rychle a přesně se zorientovat v konkrétní situaci, nalézt skutečnou podstatu a příčinu problému a doporučit, co a jak konkrétně je třeba v souladu s duchovní úrovní vědomí na duševní úrovni vědomí vyrovnat či napravit (zharmonizovat), aby došlo k vyrušení příčiny problému projevujícího se na materiální úrovni vědomí.

Co konkrétně obnáší vaše specializace „holistika“? 

Záměrem holistika je pomoci dotyčnému jeho problému a situaci, ve které se nachází, v souladu se skutečností porozumět, správně uchopit jejich řešení a odpovědně vůči sobě i všem ostatním je blahodárně vyřešit a tím svůj problém přesáhnout a danou situaci změnit a posunout (transformovat). Mojí hlavní činností (mám-li ji shrnout v kostce) je komplexně a objektivně zmapovat situaci, ve které se klient, popř. osoby dotčené sporem nebo jiným problémem aktuálně nacházejí, diagnostikovat aktuální stav z celostního pohledu (tj. z pohledu (ne)rovnováhy existující v komplexním systému vědomí), navést klienta či účastníky k pochopení skutečné duchovní (metafyzické) podstaty jejich problému, zjistit a objasnit každému z nich zvlášť konkrétní duševní (psychosomatickou) příčinu projevu dané situace či problému v jejich životě, který zažívají, a v návaznosti na to doporučit adekvátní způsob nápravy, který nasměřuje a povede jejich systém vědomí zpět do rovnováhy. V případě, že se klient či účastníci sporu pro tento celostní proces rozhodnou, pak je i mým úkolem je tímto harmonizačním procesem provést krok po kroku.

Eliminace či dořešení materiálních dopadů či příznaků nerovnováhy, které se již v životech klienta či účastníků sporu objevily, je otázkou konkrétní situace. Jako advokát i zapsaný mediátor mohu s jejich vyřešením rovněž prakticky pomoci, neboť právě tímto se obory právo a mediace zabývají. Holistika je však obor, který právní i mediační obor svým záměrem doplňuje, a proto osobně respektuji, když si klienti nebo účastníci sporu pro tuto fázi řešení zvolí raději svého stálého advokáta či si vyberou jiného zapsaného mediátora. V tomto ohledu nahlížím na řešení v týmovém duchu, kdy se právní, mediační i holistická specializace mají funkčně ku prospěchu klientů účelně a smysluplně doplňovat a vzájemně podporovat, nikoliv si vzájemně konkurovat či spolu bojovat o přízeň klientů.

Komu všemu můžete v rámci této svojí holistické specializace pomoci, kteří klienti se na Vás mohou obracet?

Holistické řešení je prakticky vhodné pro všechny, kteří se již nechtějí točit v kruhu a chtějí svoje situace řešit jinak – vědomě a celostně, s nadhledem a způsobem, který jim pomůže problému a situaci, ve které se nacházejí, v souladu se skutečností porozumět, správně uchopit jejich řešení a odpovědně vůči sobě i všem ostatním je blahodárně vyřešit, tím svůj skutečný problém přesáhnout a danou situaci změnit a posunout (transformovat). Mohou se na mne obracet i odborníci (advokáti a mediátoři), se kterými mohu svoji holistickou činnost provazovat a tím společně nabízet klientům nadstandard, a to aniž bychom si tím vzájemně konkurovali.

Ve středu 15.11.2017 budete mít u nás v JURISPACE workshop na téma „Spory a jejich prevence“. Co se na něm účastníci dozvědí, případně co jim chcete k tomuto tématu předat?

Zvu každého včetně odborníků (advokáty, mediátory, popř. jiné profese), kteří se věnují problematice sporů a zajímají se o nové přístupy a trendy, jakým holistika nepochybně je. Na workshopu se pokusím posluchačům předat své znalosti, zkušenosti a osobní náhledy na komplexní problematiku sporů a podrobněji přiblížím tři – v současné době – dostupné způsoby řešení sporů (právní, mediační a holistický), co je pro ně příznačné, čím se od sebe liší a jak se mohou skvěle doplňovat, jakou činnost od specialisty obnáší, jaké je postavení účastníků sporu a jejich vliv na průběh procesu i konečný výsledek řešení jejich sporu a jaké jsou potenciální účinky těchto postupů na vyřešení problému z pohledu jeho duchovní podstaty, duševní příčiny a jeho hmotného projevu.

Zaujal Vás workshop Daniely Šenarové, který pořádáme v Jurispace ve středu 15.11.2017? Přihlaste se.

Zakladatelka a CEO Jurispace s.r.o.
Advokátka se specializací na ICT právo pro vztahy v EU/non-EU. Pátým rokem vede vlastní advokátní kancelář. Autorka úspěšných DIY právních setů. Vede netradiční workshopy o právu ochrany dat a jak vést úspěšnou advokátní kancelář.

Další články, které by se vám mohly hodit